logo

Studera gratis utomlands
studera gratis utomlands

Åk om du har chansen och vill uppleva något nytt.
Du betalar då de patientavgifter som landets egna invånare betalar.
Testet tar cirka 30 minuter och när du är klar kommer du att få kantskära rabatter besked om vilken nivå du hamnar på enligt den europeiska referensramen (A1-C2).
Stipendiet delas ut från respektive Nordplusnätverk.Varje år skickar vi ut mer än 1 300 studenter på utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet.Den första utbetalningen görs när du har anlänt till värduniversitetet och fullgjort: Språktest 1 - läs mer om språktest och språkstöd inom Erasmus.Denna gavs på vår kickoff "Getting ready to go".Alla studenter har dock möjlighet att delta i en nivåanpassad språkkurs online.Löneskillnaderna mellan de med internationella meriter på sitt CV och de som inte har det ökar dessutom med åren.Se International Office Powerpoint nedan om Praktisk information inför ditt utbyte.Det är en del av den praktiska processen att göra denna ansökan till värdlärosätet.Det är inte försent!Certificate of Departure (CoD) ska skrivas under av ditt värduniversitet när ditt utbyte avslutas.För att få ditt Erasmus stipendium utbetalt är det ett krav att du genomför två språktest.Du kan söka ett, mFS-stipendium (Minor Field Studies) för att åka till ett utvecklingsland under minst 8 veckor för att genomföra fältstudier och samla data till din uppsats.
Bäst förutsättningar på arbetsmarknaden har de med svensk examen där delar av utbildningen är genomförd utomlands.
Vill du söka utbytesstudier vid just University of California?Studiemedel, från och med inför CSN nya regler för studiemedel.Om det är något av våra utbyteskontrakt som passar är du välkommen att söka en av dessa platser om du uppfyller kraven.Din kontaktperson för nätverket kan ge ytterligare information om respektive nätverks riktlinjer.Detta regleras genom ditt Learning Agreement som du ska skriva tillsammans med din akademiska kontaktperson vid Linnéuniversitetet och som sedan ska skickas till ditt värduniversitet för godkännande.International Office återkommer med individuell information till dig när det är dags att göra ditt första språktest.Lunds universitet har avtal med 504 universitet i nästan 70 länder runt om i världen.I stort sett samtliga arbetsgivare efterfrågar egenskaper som kommunikativ förmåga, social kompetens, anpassningsbarhet och initiativförmåga.


Sitemap