logo

Stämpelklocka i datorn gratis


En mycket efterfrågad funktion har nu släppts och visar schemalagda Kom/Lunch/Gå tiderna på tidkortet sidan tillsammans med de schemalagda timmarna.
På Tidkortssidan i dagvy visades rubriken för Touch screen även om det inte fanns en Touch screen Ett felmeddelande visades i Min debiterbara tid widgeten om användaren bara hade tidsmodulen aktiverad.
Sidans rubrik har fått en rullist där det går att rabattkod netlens välja en enskild användare.Förbättringar Ändring av rättigheter under HR scheman.Automatisk uppdatering av utlandstraktamenten.Om ett decimaltal registrerades ändrades värdet till.När du ställer in din export, har du möjlighet att också välja export av projekttid.Om ett företag har ett stort antal avdelningar, avmarkerades de sista markerade objekten i listan på grund av att listan trunkerades när den skickades till servern.Vi har lagt till två bra tillägg: Skapa dina projekt i qbis och få dem att synkroniseras med Fortnox så att du bara behöver uppdatera din information på ett ställe Synkronisera dina leverantörsfakturadata till qbis projekt så att du kan använda detta i dina kundfakturor.Nytt För projektledare som har stora högar av projekt varje månad för att godkänna material översätta pdf fil till svenska gratis och tid kan processen vara ganska tidskrävande.Sätt upp avtalet att registrera OB timmar när den anställdas registerat timmar som överstiger avtalets ordinarie arbetstid.När ett ärendehanteringsärende öppnades från en länk på tidkortet och sedan stängde ärendet laddades inte alltid tidkortet igen korrekt.
Vi har nu optimerat denna sida för att bli mycket snabbare.
När chefen godkänner medarbetarens utläggsblad är det möjligt för en ekonomi / löneadministratör att markera utläggsbladet verifierat (attesterat) efter att ha kontrollerat att allt är korrekt inmatat i utläggsbladet och har alla därtill hörande kvitton Vy för godkännade av projekttid Efter att en anställd har.
(FÖRBÄttring) Time Sheet Problem med tidzoner avaktiverade tidkorten för vissa tidzoner.
På detta sätt minskar datan som ska överföras till webläsaren och vyn uppdateras snabbare.(FÖRBÄttring) Time Sheet Vid användandet av aktivitetstid som löneaktivitetstyp var det inte möjligt att sätta projektaktivitet att vara löneaktivitet.Problem att godkänna ledigheter direkt från ledighetsplaneringsöversiken, försök att göra detta visade ett applikationsfel.Nu inkluderas inaktiveraded projektledare (PM) i rapporterna där de valda datumen är inom där PM var aktiv.Lättviktsstämpelklocka som kan användas på en dator eller i en mobil enhet, med stöd för geolokalisering.

Vi har ändrat detta för att säga Period: Alla.

Sitemap