logo

Spotify premium presentkort 1 månad

Du bekräftar 50 års present kvinna tips och godkänner också att Spotify kan ta bort eller ta tillbaka ditt användarnamn när som helst om Spotify, helt efter eget gottfinnande, anser att det är lämpligt.
För att kunna använda Spotify-tjänsten och få tillgång till Innehållet, måste du (1) vara 18 år eller äldre, eller vara 13 år eller äldre och ha din förälders eller annan vårdnadshavares samtycke till Avtalen (med undantag för vad som anges i tabellen nedan (2).
Om du har laddat ner Appen från Apple, Inc.Betalningar, uppsägning och ångerrätt 16, avtalstid och uppsägning 17, garanti och friskrivning 18, begränsningar 19, tredje parts rättigheter 20, fullständigt avtal 21, ogiltighet och avstående från rättigheter 22 Överlåtelse.24.3.6 Ändringar I händelse av att Spotify gör framtida ändringar av denna bestämmelse om skiljeförfarande (annat än en ändring av Spotifys adress för Meddelanden kan du motsätta dig en sådan ändring genom att skicka ett skriftligt meddelande inom 30 dagar efter det att ändringen skett.Spotify har rätt att säga upp Avtalen eller stänga pyret & snäckan rabattkod av din tillgång till Spotify-tjänsten när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt Spotify-tjänsten och/eller Innehåll, eller inte efterlevt Avtalen.För vissa Prova på-abonnemang kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta Prova på-abonnemanget.Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer.
Användarriktlinjer 9, intrång och anmälan av Användarinnehåll 10, begränsningar i och ändringar av Tjänsten 11, märkeskonton 12, spotifys Support Community 13, kundtjänst 14, exportkontroll.
Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivs i vår policy för cookies.
Från tid till annan kan vissa tekniska komplikationer eller underhåll dock resultera i tillfälliga avbrott.
Om du tror att något Innehåll gör intrång på dina immateriella rättigheter eller andra rättigheter, se Spotifys upphovsrättspolicy.Denna exportkontrollklausul ska fortsätta att gälla även efter att Avtalen har sagts upp.För att registrera ett Betalt Abonnemang måste du vara 18 år eller äldre, eller vara 14 år eller äldre och ha förälders eller vårdnadshavares samtycke (dina föräldrar/vårdnadshavare kommer att ingå avtalet å dina vägnar).Du bekräftar att åsikter som uttrycks i Användarinnehåll på Spotifys Support Community endast tillhör de som bidrar med sådant Användarinnehåll och att de inte återspeglar Spotifys åsikter eller policyer eller åsikter eller policyer hos någon av dess befattningshavare, aktieägare, anställda, agenter, ledning, dotterbolag, koncernbolag, leverantörer.Du samtycker till att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när du använder Tjänsten.Du lovar, med avseende på allt Användarinnehåll som du postar på Spotify, (1) att du har rätt att publicera sådant Användarinnehåll och (2) att sådant Användarinnehåll, eller Spotifys användning av sådant Användarinnehåll enligt Avtalen, inte bryter mot Avtalen, tillämplig lag eller immateriella rättigheter (inklusive men.Instruktioner för att skapa ett Spotify Supportkonto finns på Spotify Support Communitys registreringssida.

6 Användargenererat innehåll Spotify-användare kan publicera, ladda upp och/eller bidra med (posta) innehåll till Tjänsten (som till exempel kan inkludera bilder, text, meddelanden, information, sammanställningar av spellistor och/eller andra typer av innehåll) (Användarinnehåll).

Sitemap