logo

Regnskapskurs gratis
regnskapskurs gratis

live.
Til toppen U uanselig : unnselig uanselig ubetydelig, som blir oversett eller lite lagt merke til en uanselig, liten skikkelse unnselig sjenert, blyg En så unnselig jentunge blir aldri budt opp til dans ulykkelig : ulykksalig ulykkelig 1 som lider sjelelig, sorgfull, fortvilt være (dypt).
Avvike : fravike avvike 1 vike av rabattkod elgiganten online avvike fra prinsippene sine 2 ikke stemme overens, skille seg fra Bildene avviker noe fra produktene i butikken Junitemperaturen avviker ikke mye fra normalen fravike vike fra, unnlate å følge Vi kan ikke fravike reglene i dette tilfellet.Være sparsommelig anlagt 2 preget av sparsomhet leve et sparsommelig liv spotpris : spottpris spotpris (økonomi) pris som avsettes for present till pojkvän tips hver time i et døgnmarked spottpris latterlig lav pris stri med : stri(de) mot stri med streve, slite med Han har mye å stri med.Til toppen J jammen : ja, men jammen virkelig, sannelig Jammen er det kaldt i dag!Mer material(e) alle materialene/materiala 1 emne, råstoff som skal bearbeides, byggevirke et hardt materiale organiske materialer materialer til huset 2 tilfang, innsamlet stoff til litterært eller vitenskapelig arbeid samle materiale til avhandlingen tallmateriale 3 gruppe personer til et visst formål elevmateriale pasientmateriale meter : -meter.Det at ordet så ofte brukes feil, kan kanskje komme av forveksling med preposisjonen for, som kan bety foran eller framfor.Vann Merk: væskebalanse, ikke veskebalanse.Til toppen K kjølvann : kjølevann kjølvann kjølstripe, stripe i vann etter fartøy følge i kjølvannet på noe følge like etter Hunger fulgte i krigens kjølvann kjølevann vann som blir brukt til å kjøle ned maskiner, aggregater.l.Med tvinne) 1 rulle, svøpe, vikle tulle tråden på snella tulle (seg) inn i (mer dagligdags) Barnet var inntullet i et teppe 2 rote omkring, surre; handle dumt.Til toppen V vegre : verge vegre kvie (seg for sette seg imot, nekte, avslå vegre å ta til seg næring vegre seg for å be om hjelp verge forsvare, verne verge landet verge seg mot fienden veske : væske veske bag, taske, mappe væske.Gjennom en åpening En mann må kunne træ/tre i ei nål få noe tredd over hodet tre : trå tre trer trådte trådt (bare i forbindelse med preposisjon) komme, bevege seg, bli virksom, gjøre seg gjeldende tre i kraft tre i stedet for tre av!
Anerkjenne : erkjenne anerkjenne 1 erkjenne som riktig, gyldig anerkjenne et krav anerkjenne en rekord 2 godta, akseptere anerkjenne en stat 3 respektere, hylle Hun er en anerkjent forfatter erkjenne 1 oppfatte noe som det er, innse erkjenne de faktiske forholdene 2 bli klar over.
Jeg vil gjerne teste Accountor Trainings nettkurs, helt gratis!Tålelig : tålig tålelig (adjektiv) noenlunde bra, ikke så verst tålelig vær Mannen er ikke tålelig ( utålelig) tålig (adverb) temmelig, nokså Kampen gikk tålig bra Merk: Tålelig brukt som adverb har betydningen tålig.Kursene er tilgjengelige når og hvor du vil på vår digitale plattform.Afficere 'påvirke' av ad 'til' og facere 'gjøre gjøre inntrykk på, påvirke.Fra borde : fra bordet gå fra bordet (konkret betydning) forlate et matbord Presidenten gikk fra bordet (dvs.Merk: Prislappen er bare merke et der prisen boohoo rabattkod 2017 på en vare står.
Sitemap