logo

Presentkort mastercard pressbyrån


I sådana fall kommer vi att göra vad som rimligen kan förväntas av oss, för att du ska få tillbaka det aktuella beloppet.
Översiktstabell - kostnader Den här tabellen sammanfattar de viktigaste produktegenskaperna samt annan information och bör inte ersätta villkoren vid användning av produkten.
10.3 Om ditt kort eller ersättningskort försvinner eller blir stulet, kan du begära ett nytt kort efter att vi har fått besked om det, genom att ringa.
Saldot kommer att reduceras med belopp motsvarande beloppen för dina inköp.Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller sms vid registrering och användning av Länstrafikens app och vid köp av biljett.Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av Länstrafiken eller dess underleverantör är Länstrafikens eller annan parts egendom.Du/din(a) den person som har tagit emot kortet och har behörighet att använda kortet enligt villkoren i detta avtal.3.3 När du sätter in pengar på ditt kort utförs betalningen i samma valuta som kortets valuta.För den insamling av personuppgifter som sker i samband med registrering av tjänsten biljett i appen är Länstrafiken personuppgiftsansvarig.Länstrafiken förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra tjänster helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om Länstrafiken utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Länstrafikens, kunds eller andra parters intressen.Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa Användar- och köpvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.Det är inte heller ett garantikort, betalkort eller kreditkort.Om säljarens bank kan bevisa att banken inte är ansvarig för en transaktion som har misslyckats eller är felaktigt utförd kommer vi att vara ansvariga gentemot dig.Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.Länstrafiken ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda appen och tjänsten köp av biljett, och att använda de tjänster som därigenom interflora presentkort blir tillgängliga för dig i enlighet med dessa Användar- och köpvillkor.Länstrafiken och dess underleverantörer förpliktar sig att behandla uppgifterna i enlighet med gdpr, att rätta felaktiga uppgifter och att gallra uppgifter som inte behövs.
Du måste informera oss om otillåtna eller felaktiga transaktioner så snart som möjligt och under alla omständigheter senast 13 månader efter tidpunkten för debiteringen.
Vi kan debitera dig för denna tjänst.Missbruk rapporteras utan undantag till polismyndigheten.Jämförelse förbetalda kort, här kan du jämföra några av de vanligaste förbetalda korten.Förbetalda kort som present nya presentkortet De förbetalda korten kan användas istället för presentkort.Presentkortet.1 Dessa villkor gäller för alla innehavare av detta presentkort presentkortet.Godkänt och reglerat i Storbritannien av Financial Conduct Authority för elektronisk överföring av pengar (verksamhetens referensnummer: 900051).Länstrafikens fordran mot dig kan komma att överlåtas.1.6 Dessa villkor finns på vår hemsida.


Sitemap