logo

Nett tv tvnorge gratis

Tilskudd kan bare gis til produksjon og sending fra: idrettsarrangement andre arrangement der programmet skal sendes til flere land eller er av samfunnsmessig interesse eller kulturell verdi, og når produksjonen helt eller delvis skjer i NRKs regi.
Hensikten med reglene er å holde redaksjonelt innhold og reklame klart adskilt.
Visningen kan likevel inneholde stillbilde eller animert bilde av sponsorens produkt i tillegg til navnet på produktet.
Sponsede program skal ikke inneholde reklame for sponsor.
Over tid har regelverket som har satt convertidor mp3 gratis grenser for det kommersielle budskapet i kringkasting, blitt liberalisert.Enkelte tv-kanaler som framstår som norske, er sendinger fra utlandet.Produktplassering er en betalt inkludering av en merkevare i et program verbalt og/eller visuelt.Det kan gis nøytral opplysning av bransjen sponsoren jobber.For at seerne skal være oppmerksomme på at programmet er sponset, skal sponsor presenteres ved inn- eller utannonsering av programmet eller begge deler.Sponsing, alle kringkastere og produsenter av audiovisuelle medietjenester kan motta tilskudd til innholdsproduksjon (sponsing).Vi skiller mellom sponsing og reklame.Innhold og presentasjonsform i sponsede program må være slik at kringkasterens redaksjonelle integritet blir opprettholdt.Produktplassering er en form for skjult reklame.Juli 2017 og innebærer en endring i plasseringsforholdet mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.Hensikten med plasseringen er at produktet skal framstå som en naturlig del av programmet.
Presentasjonen kan ikke inneholde slagord, utsagn, bilde, lyd eller annen form for tilleggsinformasjon som kan knyttes til virksomheten til sponsoren.
Det använda presentkort appstore er ikke tillatt å sende reklameinnslag i tilknytning til barneprogram.Som seer blir du gjort oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering ved for eksempel at en «P» vises øverst på skjermen i starten og på slutten av programmet, men seeren blir ikke gjort oppmerksom på hvilket eller hvilke produkter som er plassert i programmet.Det er ikke lov å sende reklameinnslag på langfredag,. .Det skal ikke oppfordres til kjøp eller leie av produktet eller varer og tjenester knyttet til produktplasseringen.Disse kan ikke sponse program: Bedrifter som i hovedsak produserer, selger eller leier ut produkt eller tjenester det er forbudt å reklamere for for eksempel alkohol.Opplysninger om sponsoren kan bli gitt i form av sponsorens navn, varemerke, logo, produkt eller tjeneste.Produktplassering kan derfor bidra til å gjøre skillet mellom kommersielt og redaksjonelt innhold i et program mindre tydelig.Selv om hovedspråket i programinnholdet er norsk, reklame- og abonnementsinntekter er hentet fra det norske markedet og reklamen retter seg mot et norsk publikum, er en kringkaster kun pålagt å følge regelverket i landet de sender fra. .Det er ikke tillatt med produktplassering i program som er særlig rettet mot barn.


Sitemap