logo

Gratis tandvård ålder norrbotten


gratis tandvård ålder norrbotten

Fonden ger anslag till aktivitetsbidrag, forskningsanslag och forskningsstipendier, fortbildningsstipendier och lärresor.
Arvsfonden Handelsbanken De handikappades riksförbunds bidragsstiftelse Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas, i länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter stiftelser och fonder utifrån ett visst län eller steam presentkort göteborg en kommun.
Stiftelsen riktar sig främst till unga men även äldre kan söka. Rosenbäcksstiftelsen Rosenbäcksstiftelsen delar ut bidrag till personer med neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder och bor i Jämtlands-, Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Gävleborgs- eller Dalarnas län.Ansökningsdatum: 31 mars och 15 oktober Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne Fonden ger bidrag till rörelsehindrade personer i Skåne. .Ansökningsdatum: Senast den 1 april Stipendium Valjevikens folkhögskola Två RBU-medlemmar per läsår får genom Valjevikens stipendium möjlighet att läsa vid Valjevikens folkhögskola.Ansökningsdatum: Senast den 15 april Fonder som du kan ansöka på hösten Bertil och Elsa vinn en romantisk weekend Beckmans fond Bertil och Elsa Beckmans fond ger bidrag till personer med funktionsnedsättning som bor i Solna stad.Ansökningsdatum: Senast den 1 mars Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond (upp till 25 år) Fonden ger bidrag till barn och ungdomar under 25 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som bor i Göteborg eller Bohuslän.Ansökningsdatum: Senast den 1 september Elin Gunnemarks Stiftelse för gravt handikappade eller utvecklingstörda barn (barn) Stiftelsen delar ut bidrag till föräldrar eller andra närstående som vårdar barn med funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) i hemmet.Ansökningsdatum: Hela året m Lions Lions bedriver bland annat hjälpverksamhet bland sjuka och personer med funktionsnedsättning.
Global Grant, global Grant är en webbplats som innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder.
Ansökningsdatum: Senast den 15 april Information om bidrag till enskilda 2016 - (PDF-dokument 156kb) Åke Westlanders minnesfond (10-17 år) Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är aktiva utövare av idrott eller vill utöva idrott. .
Ansökningsdatum: Senast den 15 oktober Ragnhild Frykbergs stiftelse Stiftelsen ger bidrag till studier och vård.Ansökningsdatum: 31 mars och 31 oktober Astma- och allergiförbundets barnallergifond (upp till 18 år) Fonden delar ut bidrag till barn med svår astma och allergi. .På de fonder som är riktade till barn och ungdomar är fondernas, stiftelsens och stipendiets åldersgräns inom parentes efter fondens namn.Ansökningsdatum: 1 mars - 15 april och 1 oktober - 15 november Linnéa och Josef Carlssons stiftelse (upp till 25 år) Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar, i första hand barn och ungdomar med CP-skador.Ansökningsdatum: Hela året Giving People Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet rabatt gröna lund 2016 och den barnfattigdom som finns i Sverige.Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas, stockholms Dövas Förening samlar stipendier för studenter på olika utbildningar och studieinriktningar.


Sitemap