logo

Gratis kondomer helsedirektoratet


Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer.
Kvart år behandlar Helse Bergen nesten 600.000 pasientar og utdannar eit par tusen helsearbeidarar.
Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.
I tillegg har Helfo ansvaret for selvbetjeningsløsningene som hjelper innbyggerne med å finne og bytte fastlege, sjekke status for frikort og egenandeler og bestille Europeisk helsetrygdkort.
Olavs hospital er universitetssykehus for Midt-Norge, og lokalsykehus for befolkningen i fylket med 275 000 mennesker.Helfo har også ansvar for veiledningstjenesten for, med telefonnummer. .Helse Vest Det regionale helseforetaket Helse Vest har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.Det meste av innholdet er fritt tilgjengelig for alle innbyggere i Norge, mens noe innhold er begrenset til helsepersonell og ansatte i helsetjenesten, samt studenter aktivera presentkort gina tricot innen medisin og helsefag.FHI er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler, gaver og tippemidler.Karkirurgi ble egen spesialitet i Norge 1986 og Norsk Karkirurgisk Forening er en fagmedisinsk forening tilknyttet Den Norske Legeforening.Direktoratet for strålevern og atomtryggleik, direktoratet for strålevern og atomtryggleik er fagmyndigheit på område strålevern og atomtryggleik.
Helsebiblioteket er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder.
Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.
Informasjonen på er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren.
Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, men skal tene alle departementa i spørsmål som gjeld stråling.BarnsBeste BarnsBeste er nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, og arbeider for at barna og deres familier får oppfølgingen de har behov for.Felleskatalogen, felleskatalogen samarbeider med WHO Collaborating Centre For Drug Statistics Methodology om utgivelsen av Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister.Legemiddelverket er ein etat sportamore rabattkod 10 under Helse- og omsorgsdepartementet.Helse Vest skal sørgje for at dei rundt 1 million innbyggjarane i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav.Flere hundre sjeldne diagnosegrupper har et kompetansesenter å henvende seg til.


Sitemap