logo

Gratis barnspel 5 år

2011 Turner Broadcasting System Europe Limited.
Där vi behandlar uppgifter i relation till inlämnande av slutanvändarinnehåll, kommer vi att spara uppgifterna så länge som det är nödvändigt i enlighet med aktivitetens specifika villkor.
Du har rätt att be oss om en kopia av dina uppgifter (paragraf 15 av gdpr) för att rätta (paragraf 16 av gdpr ta bort (paragraf 17 av gdpr) eller begränsa (stoppa eventuell aktiv) databehandling av (paragraf 18 av gdpr) dina uppgifter; och att erhålla.
Internet Explorer Firefox zilla.
Du är införstådd med och samtycker till att turner inte är ansvarigt för ärekränkande, anstötligt eller lagstridigt uppträdande från andra användare eller tredje part.LÄnkar Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser (länkade webbplatser).Turner äger rätt att i enlighet med vår integritetspolicy - here - använda materialet eller delar av det på vilket sätt som helst inklusive men inte begränsat till i alla typer av idag kända media eller media som utvecklas i framtiden.På alla ställen i integritetspolicyn där förälder nämns, omfattar det även vårdnadshavare/målsman.Annonscookies Dessa cookies används för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att hjälpa till att mäta visning av reklamkampanjer.Det är förbjudet, och utgör brott mot upphovsrätt, varumärkesrätt och annan äganderätt, att modifiera materialet, använda materialet på annan webbplats eller i annan nätverksmiljö, eller använda materialet i annat syfte än för personligt, icke kommersiellt bruk.Uppgifter du tillhandahåller till oss.Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att hjälpa till att tillhandahålla tjänster och analysera hur du och godkända användare använder vår Tjänst.Dessa cookies kommer från första part och kan vara antingen permanenta eller tillfälliga.Uppgifterna SOM VI samlar.Mer information om var och en av dessa ges nedan.Vi använder dess cookies för att: - komma ihåg om du redan har tillhandahållits en tjänst - förbättra den totala upplevelsen på hela webbplatsen genom att komma ihåg dina inställningar Dessa cookies kan vara permanenta eller tillfälliga cookies, personlig present bästa vän från första eller tredje part.Vi tar emot både uppgifter som tillhandahålls direkt till oss, såsom personuppgifter du uppger när du besöker eller deltar furuvik rabatt coop i en aktivitet på Tjänsten, och uppgifter som samlas in passivt eller automatiskt från dig, såsom användningsinformation som samlats in från din webbläsare eller enhet.
Information som samlas in passivt eller automatiskt.
På våra Hjälp sidor hittar du ytterligare information om denna hemsida samt TV-kanalen.
Vi får också information när du besöker Tjänsten som samlas in automatiskt från din webbläsare eller enhet.Friskrivning FRÅN garantier OCH ansvar Materialet på turner:s webbplats presenteras i befintligt skick, utan garantier i samband med tillhandahållande av denna webbplatstjänst.Du kan också tacka nej till att få nyhetsbrev via e-post och annan marknadsföringskommunikation genom att följa instruktionerna för opt-out som tillhandahålls i denna e-post.Vi använder denna typ av cookie för att hantera användarregistrering och inloggning.Beroende på vilken webbläsare du använder kan tillvägagångssättet variera något.För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta vårt sekretesskontor (Privacy Office) genom att använda informationen som ges nedan i avsnitt.Bevarande av dina uppgifter Vi kommer att bevara dina privata uppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för de syften som anges i paragraf 3 av den här sekretesspolicyn.Du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål hos din nationella tillsynsmyndighet för dataskydd.Turner garanterar inte eller gör åtaganden i samband med användning eller följder av användning av materialet på turner:s webbplats vad gäller dess riktighet, exakthet, tillförlitlighet och övrigt.
Org/en-US/kb/Cookies Google Chrome?hlen answer95647 Opera Safari m/kb/PH5042 Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch) m/kb/HT1677 Om du inte använder någon av ovanstående webbläsare kan hjälpavsnittet i din webbläsare berätta vad du behöver göra.
TillÄmplig LAG OCH jurisdiktion Såvida inget annat angivits, presenteras materialet på turner:s webbplats endast i nöjessyfte och för att främja program och andra produkter som är tillgängliga i Europa, dess territorier, besittningar och protektorat.

Sitemap