logo

Bokföra inköp av presentkort


bokföra inköp av presentkort

Skapa en betalning på 1 000 kr med betalningskonto Ej inlösta presentkort.
Jag var bästa gratis film streaming där och talade ett par timmar och jag fick det i handen när jag tackades efteråt.
Detta behöver man göra i TimeWave för hantering av presentkortsförsäljning: Skapa ett konto av typen Ej inlösta presentkort (t.ex.
Men vilket konto ska debiteras?
Citat: Ursprungligen postat av, ciffan, det får nog anses som ersättning för arbete och presentkortet är i ett varuhus, dvs det har inget att göra med föreningen som gav mig det.Det blir alltså ingen moms förrän då kunden använder presentkortet.Ni finner vår även nedan beskrivning som Pdf under Guider i huvudmenyn.Konto Benämning Debet Kredit 2421 Ej inlösta presentkort Kundfordringar 1 000 Betalning från SKV för faktura.Skapa faktura med önskad tjänst.Den första vid köpet av presentkortet och den andra när presentkortet blir inlöst.Jag betalade 924 kr med företagskortet och resterande 575 kr med presentkort.Exempel: 1 Kund 1 köper ett presentkort för 1 000 kr via faktura.Skapa betalning med betalningskonto Bank Konto Benämning Debet Kredit 1930 Bank Kundfordringar Kund 2 köper hemstädning för 2 000.Letar i kontoplanen BAS men hittar inget passande.Skapa en faktura med tjänsten Försäljning av presentkort.
Konto Benämning Debet Kredit 1511 Kundfordringar Ej inlösta presentkort Kund 1 betalar faktura.
För att hantera en presentkortsförsäljning behöver man skapa två fakturor.
2421 skapa en tjänst Försäljning av presentkort som är kopplat till kontot Ej inlösta presentkort samt 0 moms.
(Bokföringsunderlag finns ej i TimeWave, använd underlaget från Skatteverket).Försäljning av presentkort avseende städtjänster med Rut-avdrag ställer vissa krav på hanteringen för att rut-avdrag och bokföring skall hanteras på rätt sätt. Anledningen till detta är, som beskrivits ovan, geocaching app gratis att det skapas två fakturor men det inkommer enbart betalning för den ena.a.o.Ja, du har fattat helt rätt.1 Kund 1 köper ett presentkort för 1 000 kr via faktura.Det är inte kassa (Konto 1910) utan det är en fodran dvs kan vara något av kontona: Kontogrupp 16 är Övriga kortfristiga fodringar 1689 Övriga kortfristiga fordringar, kontogrupp 17 är förutbetalda kostnader elelr upplupna intäkter.
Nu finns det vissa som kanske helt skulle strunta i att redovisa ett presentkort eftersom det inte kommer synas på ditt företags bankkonto, men ska man göra det enligt lagen så ska du redovisa det.
Skapa betalning med betalningskonto Bank Konto Benämning Debet Kredit 1930 Bank Kundfordringar Kund 2 köper hemstädning för 1 000.

Sitemap